Over ons

Geven om mensen

Onze eerste kernwaarde is het geven om mensen. Het werk dat wij verrichten is uiteindelijk gericht op mensen. In dit werk zul je naar onze mening wel een menselijke aanpak moeten hebben. Wij zijn er trots op om zo’n belangrijke rol te kunnen spelen in het huisvesten van deze groep hardwerkende mensen die Nederland zo goed kan gebruiken. Daarnaast is de filosofie ”geven om mensen” ook dagelijks terug te vinden in hoe wij intern en extern met elkaar omgaan. Zo ben je bij Inka niet alleen een collega tijdens werktijd, als jij een probleem hebt dan hebben wij allemaal dat probleem. Is er een probleem met een woning buiten werktijd dan  zullen wij ook samenwerken om dit op te lossen.

Geloven in oplossingen

Wie werkt bij Inka, zaken doet met Inka of leverancier is aan Inka zal kunnen beamen dat wij geloven in oplossingen. Even goed en rustig nadenken zorgt in negen van de tien gevallen dat er een win-win situatie ontstaat. Het geloven in oplossingen is het geloven in dat alles uiteindelijk goed komt. Deze kernwaarde is ook nauw verbonden met de eerste kernwaarde ”geven om mensen”. Wanneer je ergens om geeft ben je bereid verder te denken en meer moeite te doen omdat de wil hiervoor sterk aanwezig is. En wanneer je geeft om mensen zullen zij ook geven om jou en verandert de situatie van werken voor elkaar in met elkaar. Uiteindelijk brengt met elkaar werken ons verder.

Ook over 100 jaar

Met onze derde kernwaarde gelooft Inka erin dat zij over 100 jaar nog steeds bestaansrecht heeft. Onze focus ligt dan ook voornamelijk op de lange termijn. Het geven om mensen en geloven in oplossingen zijn daar cruciaal in. Samen zullen wij namelijk verder komen dan alleen. Door samen met collega’s, klanten, huiseigenaren, andere toeleveranciers en concullega’s op te trekken zullen doelen bereikt worden die in eerste instantie buiten bereik lijken te liggen. Daarnaast zullen continu veranderende markten en onvoorziene omstandigheden een flinke dosis oplossingsgericht denken nodig hebben. En dat wij hierover beschikken wordt dan ook niet aan getwijfeld.

Inka in cijfers

1526

Dagelijkse overnachtingen

275

Accomodaties worden beheert

40

Auto’s rijden vanuit ons wagenpark

De stemmen van Inka

Ontmoet ons managementteam

Karel Erfmann

Directeur

Momenteel voornamelijk actief in acquisitie, financiële administratie en de oplossing geven wanneer een ander er niet uit komt.

Shanta Anroedh

Manager

Momenteel voornamelijk actief in het managen van Noord-Holland op het gebied van schoonmaak en B2C klanten.

Wesley Erfmann

Algemeen Manager

Momenteel voornamelijk actief in interne procesoptimalisatie, structureren van innovaties en inkoop.

Mitch Schouten

Financieel Manager

Momenteel voornamelijk actief in bezetting, financiële administratie en personeelszaken.

Over ons

Onze kracht ligt in onze drie kernwaarden; geven om mensen, geloven in oplossingen, ook over 100 jaar. Deze drie kernwaarden geven aan waarom wij doen wat wij doen. Wat wij doen is het professioneel huisvesten van buitenlandse werknemers die tijdelijk verblijven en realiseren dit door heel Nederland. Onder professioneel huisvesten verstaan wij comfortabele en veilige woonruimte tegen een scherpe prijs en onder goed beheer.

Als landelijke organisatie hebben wij het land opgedeeld in vier regio’s. Iedere regio beschikt over een Regio coördinator (RC), Technische dienst (TD) en Schoonmaak (Sch). Dit team zorgt ervoor dat problemen snel worden opgelost en woningen goed worden beheert. Daarnaast fungeert een lid van het management ook als mentor en sparringspartner van de regio. Onze Magazijn & Logistiek (M&L) en Klussers (Klus) zorgen ervoor dat woningen keurig worden ingericht, opgeknapt en ook weer leeggehaald.

Wij vinden het belangrijk om onze inventaris en werkwijze te blijven door ontwikkelen. Feedback en kritiek is daarvoor cruciaal. Zo kunnen wij blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van morgen.

Onze klanten bestaan voornamelijk uit uitzendorganisaties welke buitenlandse medewerkers plaatst waar door bedrijven om gevraagd wordt. De nationaliteit van deze medewerkers varieert enorm. Zo zijn zij afkomstig uit Engeland, Duitsland, India, Italië, Litouwen, Polen, Portugal, Slowakije.

Geschiedenis

Inka Housing B.V. is opgericht door Karel Erfmann in 2001. Het huisvesten van voornamelijk medewerkers buiten Nederland is begonnen bij de KLM. Er kwam vanuit KLM de vraag of er voorzien kon worden in huisvesting voor haar Engelse medewerkers. Zij waren op dat moment ondergebracht in een Hotel.

Om KLM te kunnen helpen is een woning ingehuurd en destijds per kamer verhuurd. De reden dat KLM niet zelf een huis inhuurde was omdat de medewerkers een flexibel contract hadden wat wekelijks opgezegd kon worden.  Het was daarom voor hen te riskant en dit risico namen en nemen wij nog steeds weg.Vanaf dat moment zijn wij ons gaan specialiseren in huisvesten van met name buitenlandse werknemers.

Keurmerk en belangenvereniging

Ons volledige woningaanbod voldoet minimaal aan de SNF-normering van Stichting Normering Flexwonen. Het keurmerk voor het op een juiste manier huisvesten van buitenlandse werknemer. Daarnaast zijn wij actief lid binnen de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA). Deze belangenvereniging is opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de huisvesters van arbeidsmigranten.

Wilt u meer over ons weten of in contact komen?